Được trang bị ban công riêng nhìn ra khu phố xung quanh, phòng này còn có cả ...
2
2
02 đơn
Với tầm nhìn ra khu vực xung quanh, phòng này có truyền hình cáp màn hình phẳ...
2
02 đơn
17
Phòng này được trang bị truyền hình cáp màn hình phẳng và phòng tắm riêng đi ...
2
01 đôi
28